TEŞKİLATI MAHSUSA GÜMÜŞ YÜZÜK

TEŞKİLATI MAHSUSA GÜMÜŞ YÜZÜK
Görsel 1
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

TEŞKİLATI MAHSUSA GÜMÜŞ YÜZÜK
Ürünümüz 925 ayar gümüşten imal edilmiştir
Ürünümüzün sarı kısımları borunzdur rengi gitmemektedir
Ürünümüz oksitlidir deformasyona ugramaz 

Ürünümüz özel tasarım olarak siz degerli müşterilerimize hizmet amaçlı üretilmiştir
 
                                                                                                                                      Teşkilat-ı Mahsusa Nedir?
 
Kuruluş ve Amaç
Teşkilat-ı Mahsusa, Sultan Mehmet Reşat’ın yayımlanmayan ve resmi olmayan bir fermanıyla İttihat ve Terakki, özellikle Enver Paşa tarafından kurulan gizli bir örgüttür. Osmanlı Devleti’nin yalın istihbarat örgütü olmaktan çok, içinde bulunduğu savaş dönemi itibariyle askeri kanadı çok gelişmiş ve resmen fiili taarruzlarda bulunan, kadrosunda ve hatta yöneticilerinde çoğunlukla askerlerin yer aldığı, çarpışmacı bir gruptur. Böyle bir cemiyete ihtiyaç duyulmasının nedeni, Osmanlı Devleti’ne karşı istihbarat çalışmalarının çok artmış olması, doğuda ve Rusya’daki gayri müslimlerin ayaklanmalara teşvik edilmesidir. Amacı Osmanlı Devleti'nin siyasi birliğinin korunmasını sağlamak, ayrılıkçı hareketleri önlemek, Osmanlı sınırları dışında yaşayan Müslüman ve Türkleri örgütlemek ve yabancı devletlerin Orta Doğu'daki istihbarat ve gerilla faaliyetlerine karşı koymaktır. İlk lideri Süleyman Askeri, ilk çalışma alanı ise Batı Trakya’dır. Teşkilat, direkt olarak Osmanlı Harbiye Nezareti'ne bağlıdır.


Nitelikler
Ajanlar yerli halk arasında örgütlenmeye ve buralarda özellikle İngiliz ve Ruslara karşı halkı harekete geçirmeye çalışmışlardır. Teşkilatın kadrosu, ajanlık için gerekli bilgi ve tecrübeden yoksun olmasından, ve onlara bu bilgileri verebilecek yetkili olmamasından dolayı, teşkilat üyeleri, istihbarat çalışmalarından çok çatışmalarda bulunmuşlardır. Kadronun savaşçı kimselerden oluşması dolayısı ile teşkilat tamamen gizli bir istihbarat teşkilatı olamamıştır.

Abdülhamid’in kurdurduğu Yıldız İstihbarat Teşkilatı’ndan farklı olarak Teşkilat-ı Mahsusa, çarpışmaya hazır bir kadrodan kurulmuştur, yurtdışı kadrosu vardır ve padişah için çalışmazlar. Öyle ki, teşkilattan bazı üst düzey yöneticilerin haberi bile yoktur. Teşkilat başkanı sadece harbiye nazırına ve sadrazama rapor verir.

Bütçe
Savaş bütçesinden ödenekleri vardır, ama zaman geçtikçe ülkenin ekonomik sıkıntısı artmış, teşkilatın ödeneği de etkilenmiştir. Ödeneklerinden işbirlikçileri, üyeleri ve bazı Arap liderleri bile pay almıştır. Teşkilatın eline 1918 yılı parası ile 18 Milyon Dolar para geçmiştir. Bazı kumandanlar ödenekten kendilerine ayrılan parayı aşiretleri saflarına çekmek için harcamışlardır. Mesela Süleyman Askeri, Mezopotamya aşiretleri için, Zeki Paşa’da Bedevilere dağıtmak üzere ödeneği harcamışlardır. Teşkilatın ödeneğinin bir kısmı, dini ve askeri gücü için Osmanlı’yı yanına çekmek isteyen Almanya’dan gelir.


Faaliyetler
Teşkilat-ı Mahsusa tarafından, özellikle Kafkasya ve Yakın Doğu'da görev yapan ve gerilla tipi bir çalışma yöntemini benimsemiş küçük askeri birlikler ve taburlar kurulmuştur. Orta Doğu'daki eylemlerin içerisinde dikkati çekenler arasında, propaganda yapmak üzere Bingazi'ye gönderilen milletvekili Yusuf Şetvan Bey ile Şeyh Esseyid Şerif Ahmed Es-Sünusi'nin bir Alman denizaltısı ile İstanbul'a kaçırılması ve İngiliz ajanı Lawrence'e karşı girişilen hareketler sayılabilir. Kafkasya bölgesi, Orta Asya seferlerinin atlama tahtası olarak Teşkilat-ı Mahsusa'yı fazlasıyla ilgilendirmiştir. Kafkasya seferleri Trabzon'dan yönetilmiştir. Trabzon, Hopa ve Artvin kıyılarından Kafkasya içlerine denizden ajanlar sokularak, Ruslar'ın askeri durumu öğrenildiği gibi, Osmanlı ordusu oraya girdiği zaman yardımcı olacak geniş bir teşkilat kurulmuştur. Teşkilat'ın Orta Asya'ya yönelik faaliyetlerinin en önemlisi, Rauf Bey ile Ömer Naci Bey'in gerçekleştirdikleri İran Seferi'dir. Rauf Bey, İran üzerinden Afganistan ve Hindistan'a kadar uzanarak buralarda İngilizler'e karşı koyma görevini üstlenmiştir. Ancak, bu grubun harekatı Almanlar tarafından engellenmiş, Rauf Bey'e geri dön emri verilmiştir. Rauf Bey'in geri dönerken İran'da bıraktığı müfreze Afganistan'a girmiş, bazı elemanları ise Hindistan'a giderek buralarda istihbari nitelikli çalışmalarda bulunmuştur. Mesela, Kuşçubaşı Eşref ve arkadaşları, İngiltere'ye karşı şiddetli bir propaganda kampanyası başlatmak, eğer mümkün olursa bu kampanyayı Orta Asya'da da yürütmek için Hindistan'a gittiler. Ancak bu sırada Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine, Enver Paşa'dan emir alan Kuşçubaşı Eşref hemen İstanbul'a dönmüş ve az sonra da Teşkilat'ın Arabistan Bölge Sorumluluğu'na getirilmiştir. Ömer Naci Bey kumandasındaki gönüllü birlikleri ise, 12 Ocak 1915 tarihinde Tebriz'e girmişler ve Ahraz'a ulaşarak petrol boru hatlarını tahrip etmişlerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın Makedonya ve Trakya bölgelerinde de Sırplar'a ve Yunanlılar'a karşı istihbari nitelikli faaliyetleri olmuştur.

Kapanış
Teşkilat bir süre sonra üyelerinde seçiciliği bırakmış ve ajan nitelikleri aramaz olmuştur. Yakup Cemil buna örnektir, düşmana bilgi sattığına dair karar verdiği kişileri kurşuna dizdirmesi teşkilatın gizliliğine ve genel fikrine ters düşüyordu. Yakup Cemil gibi kişilere karşı ne yapılacağı bilinemezken Ömer Naci gibi bir vatanseverde tehlikeli görüldüğünden sürgüne gönderilebiliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın Mondros Antlaşması ile sona ermesi ile birlikte, özellikle İngilizler'in, Afrika'da ve Orta Doğu'da kendilerine karşı şiddetli bir mücadele yürüten Teşkilat-ı Mahsusa'yı cezalandıracakları beklenen bir durumdu. Bu sebeple, onlardan önce harekete geçerek Teşkilat'ı en az zarara uğramasını sağlayacak şekilde yeniden örgütlemek gerekiyordu. Mondros görüşmelerinin yapıldığı esnada, İttihat ve Terakki üyeleri, teşkilatın geleceği ile ilgili kararlar almışlardır. Mütareke'den az sonra 5 Aralık 1918 tarihinde, Teşkilat'ın başına getirilecek olan Hüsamettin Ertürk, İttihat ve Terakki'nin üst düzey yöneticilerinin İstanbul'u terketmelerinden birkaç gün önce Enver Paşa'nın Kuruçeşme'deki yalısında gerçekleştiğini belirttiği bir görüşmede, Enver Paşa'nın konuya ilişkin talimatını şöyle nakletmektedir:

"Şimdiye kadar vekaleten bakmakta olduğun Teşkilat-ı Mahsusa'ya bundan sonra riyaset edeceksiniz...Teşkilat-ı Mahsusa'yı resmen lağvedeceksiniz, fakat hakikatte bu teşkilat asla ortadan kalkmayacaktır...Teşkilat-ı Mahsusa'nın bundan sonraki ismi "Umum Alem-i İslam İhtilal Teşkilatı" olacaktır. Muhaberelerimiz hep bu titr üzerine cereyan edecektir. Siz Türkiye'de bu teşkilatın İstanbul Şubesi Reisisiniz. O'nu kuran benim, sizi seçen benim, yakında bu teşkilatın heyet-i merkeziyesi Berlin'de toplanacaktır." 
Enver Paşa'nın Hüsamettin Ertürk'e adını verdiği yeni örgütün yurt içinde herhangi bir çalışmasına rastlanmamıştır. Enver Paşa ve arkadaşlarının bir Alman denizaltısı ile yurt dışına çıkmalarının ardından, Bahriye Nazırı Müşir İzzet Paşa'nın isteği doğrultusunda Teşkilat-ı Mahsusa, Hüsamettin Ertürk tarafından tasfiye edilmiştir. Ancak, Teşkilat'ın depolarındaki silahlar ve cephane Anadolu'ya sevk için saklanmıştır. Kurtuluş savaşında Mim Mim ve Karakol Cemiyeti'nin temelini oluşturmuştur
Diğer Özellikler
Stok Kodu201201634
MarkaDoğan Kuyumculuk
Stok DurumuÜrünümüz tükenmiştir. İlginize Teşekkür Ederiz...
Garanti (Yıl)1

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.